top of page

החברות

החברות

חתימה על חוזה זה בשילוב תשלום ראשוני או אי אילו תשלומי חובה יזכו את הרוכש/ת החתום/ה למטה
החברות בעל סטטוס תקין במתחם השיזוף Tanning TLV שיזוף מושלם בסטייל שמגיע לך

יומן וניהול תורים
קביעת התור תתבצע באמצעות האפליקציה טלפון או אתר אינטרנט חשוב להגיע בזמן התור שנקבע
לא לעכב את הלקוח הבא.
לקוחות שתיאמו תור מראש הינם בעדיפות ראשונה )כל עוד זה בטווח של עד כ15 דק' – מעבר לכך התור
יבוטל(
לקוחות שמגיעים באופן ספונטני למקום יכנסו לשיזוף לפי זמני הגעה למקום ועל בסיס מקום פנוי!
אם ברצון לבטל את התורו יש לעשות זאת לפחות 4 שעות קודם התור.
לקוח שלא הגיע לתור שנקבע יחויב על תור זה.

הוראות ודגשים לשירות עצמי 24 שעות ביממה

 אני מאשר/ת שהוא דרכתי על הפעלת שימוש במכונות השיזוף ואני מודע/ת ששימוש מופרז או לא
אחראי וע"פ ההוראות שניתנו לי הינה על אחריותי בלבד.
 מתחייב/ת לוודא שדלת אני הכניסה לחנות נעולה אחרי כניסתי/יציתי מהמקום. ובמידה ויש
תקלה אני מחויב/ת לדווח לבעל המקום בשיחת טלפון
 מודע/ת שלא ניתן להכניס איתי חבר/ה לחדר השיזוף!.
 אני מתחייב/תפוס לא להכניס אף אדם למקום ולא לפתוח את הדלת לאף אדם זר/לקוח אחר.
הכניסה היא אישית בלבד ובאמצעות האפליקציה האישית של כל הלקוח.
 אני מתחייב/ת לשמור על הניקיון של המקום.
 נא להחזיר למקום את משקפיי המגן.
 יש לסגור את הדלת של מכשיר ההפעלה.
 אין להפעיל את מכונת השיזוף יותר משימוש בודד.
 אני מודע/תדרי שכל המקום )חוץ מח השיזוף( מתועד ומוקלט 24 שעות ביממה.
 זמן החשיפה למקסימאלי הינו 10 דקות עם אפשרות של 2 דקות נוספות בלבד.אין להשתזף
המשך לכך!!!
 חש הלקוח הוא זה שבוחר את זמן יפתו ) אני ממליצים על חשיפה הדרגתית ולא לנסות להגיע
מהר מידי לתוצאות כדי לא לגרום לנזק (
 עפי הוראות משרד הבריאות לא להגיע לשיזוף יום יום מרווח של 48 שעות בין שיזוף
לשיזוף.

 אין להשתמש במתקני השיזוף תחת השפעת אלכוהול או סמים.
 הנני מתחייב/ת לפצות את Tanning TLV בגין כל נזק שיגרם לציוד במקום, מכל סוג שהוא,
לרבות נזק למבנה, עקב שימוש שלא ע"פ כלליים אלו ו/או עקב שימוש בלתי זהיר מצידי.
ידוע לי שאם לא אכבד את נהלי המקום 'טי אל וי טאנינג' תהא רשאית לבטל את המנוי ללא החזר כספי.
מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות להם זכאית 'טי אל וי טאנינג' בשל מעשה ו/או מחדל העומד

מנהלים לעיל.

מנויים מתחדשים בהוראת קבע:
•מחזור החיוב יהיה בראשון לכל חודש.
•מנוי בהוראת קבע לא ניתן לבטל בחודש הראשון .
כיף ורוצים לבטל מנוי שמחוראת קבע יש לקחת בחשבון עוד חודש מלא קדימה – כמובן
שבמהלך חודש זה ניתן להגיע להשתזף כרגיל!!

*לא ניתן להקפיא מנוי*

*המנוי ימשיך להיות בתוקף כל עוד לא התקבלה הוראת ביטול גם אם המנוי לא הגיע *

הוראות משרד הבריאות:
• הפעלה במיתקן שיזוף אסור לצעירים שגילם פחות מ-18 שנים.
• השיזוף אסור לנשים בהריון. )בכל שלב(
• כסה את עינייך עם משקפיי המגן, אי כיסוי העיניים יגרום לכוויות ופגיעה בראייה.
• הימנע/י מחשיפת יתר, כמו באור שמש ולא טבעי חשיפה לא מבוקרת לפי
• ההוראות לאור המנורות יכול לגרום לפגיעה בעיניים, בעור, כוויות ותגובות אלרגיות.
• חשיפת יתר עלולה לגרום להזדקנות העור, יובש, קמטים.
• תגובה מוגברת של רגישות בעור להיגרם סטייל אוכל שונים, תרופות יכולות) משלשלים,
אנטיביוטיקה, תרופות לחץ דם גבוה, גלולות נגד הריון, וחומרי קוסמטיקה( אם את/ה/ת משתמשת
בבעיות בעיות, יש לך עבר של בעור או שאת/ה רגיש במיוחד לאור השמש.
• אנא התייעץ\י עם רופא לפני שימוש בתא השיזוף.
• שיזוף ע"י תא השיזוף יגביר את אפקט השיזוף מהשמש. הימנע/י משימוש באור השמש לפני או
אחרי שימוש בתא השיזוף.
• חל איסור להשתזף אם יש לך כרגע כוויות שמש.
• יש להשתמש רק פעם אחת, לכל היותר, בפרק זמן של 48 שעות.
• אם הינך לא משתזף/ת מהשמש סביר להניח שלא תשתזף/י מתא השיזוף.
• אם מופיעים סיבוכים כלשהם למשל מה שימוש במיתקן השיזוף יש להפסיק להשתלט ולפנות
לרופא עור.
• השיזוף יכול לפגוע בכל אדם ובכל גיל, ובמיוחד צפויה לפגוע במשתזפים מקרב קבוצות הסיכון.
• מומלץ להתייעץ עם רופא לגבי הסיכון בשימוש במיתקן השיזוף כדי לברר את הימצאות הלקוח
בקבוצת סיכון, מן המפורטות להלן:
• ריבוי )מעל 50 )נקודות חן )שומות(;

• היסטוריה אישית של סרטן עור או עובד טרום-סרטניות;
• היסטוריה של מלנומה בבן משפחה משפחה ראשונה או שנייה;
• היסטוריה של כוויות שמש מרובות בילדות;
• היסטוריה של טיפול רדיותרפי )קרינתי( או כימותרפיה;
• לבקנות )אלביניזם(;
• עור סטייל שנכוה או נשרף בקלות רבה מחשיפה לשמש ואינו משתזף;
• מחלות קשורות לרגישות לשמש ונטייה לכוויות שמש;
• מחלות עור דלקתיות או פגיעה בשלמות העור )כגון: כווייה, פציעה או חסר(;
• בעיות בריאות כרוניות לא יציבות או תרופות: תרופות עיניים, בריאות לב, יתר דם,
אסטמה או מחלת ריאות אחרת, זיהומים כמו הרפס סימפלקס.

משרד הבריאות קובע כי שיזוף בין מקרינת השמש ובין מקרינה של מיתקן שיזוף, טומן בחובו סכנת נזק
בריאותי למשתזף.
עמדת זו מבוססת על עדויות מצטברות בספרות רפואית, שלפיהן קרינה העל-סגול גורמת
לנזקים רבים בעור, מכילים הזדקנות מוקדמת של העור, הופעת קמטים וכתמים, התפתחות נגעים
טרום סרטים ועלייה בסיכון להתפתחות, בכל גיל, של גידולים ממאירים סוגים שונים בעור, ובעור.
מלנומה. הגידולים הללו עלולים לגרום לסבל, לתחלואה ולתמותה. לאחרונה אף הכירה הסוכנות הבין-
לאומית לחקר הסרטן בשימוש במיתקני שיזוף כחשיפה הגורמת לסרטן בבני אדם.
הפעלת במיתקן שיזוף מגביר את הסיכון לנזקי קרינה בתחום העל-סגול, על אחת כמה וכמה בישראל
שטופת השמש. זאת ועוד, ידוע כי הסיכון למשתמש במיתקן שיזוף גדל ככל שמשתזפים יותר. משום כך
ממליץ משרד הבריאות לנהוג באופן אחראי בעת חשיפה לקרינת השמש בכלל ובשימוש במיתקני שיזוף
בפרט.
הנני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את האזהרות המפורטות לעיל:

bottom of page